ליייף סייבר ייעוץ, תחבורה ופתרונות EMC 

חברת לייף סייבר חלק מקבוצת חברות שתחום עיסוקה העיקרי, פרויקטים גדולים ומורכבים בתחומי הנדסת החשמל. 

חברתנו בעלת מערכת ניהול איכות של מכון התקנים, עומדת בתקן ISO9001, ISO14001 וספקית של משרד הביטחון ומשרדי ממשלה אחרים. לייף סייבר נותנת מענה לתחום הבנייה הירוקה ולתקן 5281 המשמש כתנאי סף לבנייה ירוקה. 

שירותים עיקריים בתחום הנדסת EMC: 

ליווי, ייעוץ ותכנון פרויקטים EMC/EMF  

 • ייעוץ והמלצות לסביבה בטוחה מקרינה 
 • הכנת סימולציה/חיזוי הנדסית 
 • תכנון מפרטים הנדסיים להורדת רמות הקרינה לרמה המומלצת 
 • הוצעת היתרי הקמה והפעלה של מקור קרינה למתקני חשמל 
 • הוצאת היתרי קרינה בלתי מייננת לקבלת טופס 4 
 • בדיקות קרינה ממקורות חשמל, שנאים לוחות חשמל, קווי מתח וכו' בתחום ELF 
 • בדיקות קרינה ממקורות סלולר, רדיו, WIFI בתחום RF 
 • ניטור קרינה מתמשך והוצאת דו"ח נתונים 
 • הנדסת תאימות אלקטרומגנטית טיפול בבעיות  
 • קורס הכשרה לבודקי קרינה מוסמכים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה 
 • ימי עיון והכשרות 
 • ליווי, ייעוץ ותכנון פרויקטים EMC/EMF  
 • תכנון כלובי פארדיי 

ליווי פרויקטים של תחבורה EMC 

 • ייעוץ וניהול פרויקטים גדולים ו/או רב מערכתיים 
 • הרכבת הקלה וכבדה 
 • חשמול הרכבת 
 • סימולציות / חיזוי הנדסי למערכות הספקת החשמל לרכבות. 
 • פתרונות לרכבי בנזין, סולר, חשמליים והיברידים 
 • בדיקת שדה מגנטי לרכבי בנזין, סולר, חשמליים והיברידים 
 • פתרונות לאוטובוסים חשמליים 
 • בדיקת שדה מגנטי לפתרונות לאוטובוסים חשמליים 
 • בדיקות וייעוץ לעמדות טעינת רכבים ואוטובוסים חשמליים 

EMC 

בפרויקטים לאומיים (גדולים ומורכבים) בעלי חשיבות עליונה ומתן מענה מידי, נדרש לבצע תיאומים בין המערכות השונות הדורשות התקנה ושילוב משותפים של תת-מערכות רבות מסוגים שונים כגון: RF, תקשורת דיגיטלית, חיישנים רגישים, אותות אנלוגיים ודיגיטליים, מתח נמוך וגבוה. אחד מהנושאים המסובכים ביותר הוא להשיג תאימות אלקטרו-מגנטית בין כלל המערכות המותקנות. התופעה של השראות אלקטרו-מגנטית הדדית ואולי גם הפרעות אשר דורשות שליטה ובקרה. תהליך זה הוא מורכב ודורש ממשקי עבודה רבים בין ספקים / מעצבים / רשויות והסכמה של כלל הגורמים.   

ייעוץ EMC 

 • ייזום תכנית תמיכה והתקשרות עם הספקים העיקריים בפרויקט 
 • ביצוע סקרים אל"מ + ELF והשפעתם על הסביבה. 
 • תמיכה בקבלת אישורי תכנון 
 • בשלב הראשון, הגדרת דרישות EMC והתאמתם לתקנים בארץ ובחו"ל 
 • הגדרת מדיניות בקרת EMI 
 • הגדרת תכנית EMCPP – EMC  
 • מתן הנחיות לתכנון מפורט עבור EMC בשלב תכנון מפורט והתאמתו לדרישות ה-EMC של כל סוגי המערכות 
 • ביצוע ניתוח EMI- EMCTP 
 • הגדרת תכנית לבדיקות EMC-EMCTP 
 • תמיכה בהשגת אישורים פעולה בשלב התחזוקה לטווח ארוך 
 • ביצוע ניתורים לזמן ממושך ELF –RF 
 • ניתוח בעיות ה-EMI תוך מתן פתרונות.  

לקוחות עיקריים 

 • הקו האדום תל אביב 
 • מנהרת גילון הקו האדום ירושלים 
 • רכבת ישראל