חיזוי קרינה

בתחום חיזוי / סימולציה / סקר קרינה חברת לייף סייבר מבצעת מאות פרויקטים מדי שנה. מטרת חיזוי הקרינה לתת מענה למצב שלא ניתן לבצע מדידת מעשית של הקרינה או השדה המגנטי. חיזוי הקרינה הינו תהליך שבו על סמך נתונים טכניים מתבצעת אנליזה ממוחשבת של צפיפות השדה המגנטי במרחב, על סמך התוצאות ניתן לקבוע את אופן השינוי או הטיפול שנדרש לבצע ולקבל החלטות חשובות במבנה או במתקן תרם התחלת הבנייה.  חיזוי הקרינה בכלל הפרויקטים מתבצע ע"י מהנדס מומחה ומוסמך שהוא יועץ קרינה בעל ניסיון רב בביצוע חיזויים ומדידות קרינה באמצעות תוכנת סימולציה ייעודית הטובה בעולם, שבעזרתה ניתן להציג ללקוח תרשימים מספריים וגרפיים של צפיפות השדה המגנטי. תוצאות החיזוי מאפשרות ניתוח ואפיון של אפשרויות הטיפול הנדרשות. 

חיזוי קרינת RF ממקורות הסלולר

חברת לייף סייבר מספקת מענה מקצועי לחיזוי קרינה מאנטנות סלולריות וממקורות שידור שונים. מטרת חיזוי הקרינה היא להעריך את רמת צפיפות ההספק באופן מדויק, ללא סטיות, בהסתמך על הנתונים המסופקים לחברה. חברת לייף סייבר מציעה צוות מקצועי של מהנדסים בעלי הכשרות וניסיון רב בביצוע חיזוי ומדידות קרינה. במהלך העבודה אנו נעזרים בתוכנה ייעודית ומתקדמת בעזרתה נוכל לספק ללקוח תיאור מספרי וגרפי של צפיפות ההספק.
שירות חיזוי קרינת RF מיועד לפרויקטים המתוכננים לקום בסמוך לאנטנות סלולריות, ליישובים בהם עומדים להקים אנטנה סלולרית חדשה או מתקן גישה, במבנים בהם מתכננים לפרוס מתקני גישה ובמקומות רבים בהם קיימת רשת סלולרית מורכבת ומתכננים להקים אזורי שהייה. כמו כן, אנו מספקים שירות חיזוי קרינה ללקוחות במגזר הפרטי ליישומים שונים ומגוונים.

חיזוי קרינת ELF ממקורות החשמל

חברת לייף סייבר מבצעת חיזוי בצורה המקצועית ומדויקת ביותר ובאמצעות תוכנת נרדא, התוכנה המתקדמת בעולם לסימולציות של שדה מגנטי. חיזוי הקרינה מתבצע על ידי צוות מהנדסים מומחים בעלי ידע וניסיון רב בתחום מדידות וחיזוי קרינה שהם גם משמשים כיועצי קרינה. השירות מיועד ללקוחות במגזר הפרטי, העסקי והמוסדי. מטרת השירות היא לקבל היתרי הקמה ו/או הפעלה למתקן חשמל מהמשרד להגנת הסביבה ובהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת 2006, לספק ייעוץ מקצועי וחשוב לצמצום מקורות השדה המגנטי, ליווי פרויקטים בתחום הבנייה, לרבות הבנייה הירוקה ותקן בנייה ירוקה כתנאי סף ופרויקטים נוספים, בנוסף לספק פתרונות הנדסיים תוך תכנון ופיקוח על עבודות המיגון ו/או מתן פתרונות נוספים לבעיית הקרינה או השדה המגנטי אם וכאשר נדרש לטפל. 
שלבי ביצוע של חיזוי הקרינה:

  • פגישה עם מנהלי הפרויקט/יזם/קבלן אשר מתכנני המבנה למטרת איסוף ועיבוד נתונים לפני בנייה
  • מדידות קרינה בשטח והמיועד לבנייה והפקת דוח ממצאים
  • פגישה נוספת להצגת הממצאים ומתן פתרונות הנדסיים
  • תכנון מודל ממוחשב ליצירת חיזוי הקרינה באמצעות התוכנות הייעודיות
  • הפקת דוח חיזוי הקרינה הכולל תיאור גרפי ומספרי
  • הצגת ממצאי הדוח ומתן פתרונות וייעוץ לשינוי תכנוני המבנה ו/או הכנת מפרטי מיגון קרינה על מנת להפחית את הקרינה, פיקוח עליון, עזרה בבחירת קבלן מיגון במידת הצורך
  • עבודה מול המשרד להגנת הסביבה על מנת להוציא היתרי הקמה והפעלה במידה ונדרש
  • הכנת כתבי כמויות למכרז במידת הצורך
  • בדיקת קרינה לאחר חשמול המבנה לאישור תוצאות החיזוי ע"י בודקי קרינה מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה.