קיימות שתי סוגי בדיקות: בדיקה קצרה ובדיקה ארוכה. מטרת הבדיקה הקצרה לתת מענה מהיר להימצאות של גז ראדון במבנים. מטרת הבדיקה הארוכה, לקבל נתונים אמיתיים על השינויים בריכוזי הראדון בתנאי מחייה שגרתיים במבנים הנבדקים.

חברת "לייף סייבר" מבצעת בדיקות ומדידות גז ראדון באמצעות מכשור מתקדם ומדויק. הבדיקה נועדה לגלות את ריכוז הגז באוויר אותו אנו נושמים. ריכוז גבוה של גז ראדון מסכן את בריאות הדיירים או העובדים השוהים במבנה ועלול לגרום למחלות כמו סרטן ריאות. צוות החברה מבצע את הבדיקות בבתים, בבנייני מגורים, במבנים, במקומות עבודה, בממ"דים ובמקלטים/מרתפים. גז ראדון הינו יסוד רדיואקטיבי חסר צבע וריח הנפלט מעלה כתוצאה מהתפרקות אורנים בקרקע. חשוב לבצע מדידות גז ראדון במבנים סגורים ולא מאווררים אך חשוב לדעת כי הגז נמצא גם בחומרי הבנייה.

ראדון הוא גז אציל רדיואקטיבי החודר בקלות מהקרקע לתוך המבנים. היסוד ראדיום קיים בקרקע ובחומרי בנייה רבים. בכל מבנה, מאוורר ככל שיהיה, ניתן למצוא את הגז ולכן חשוב לבצע מדידות גז ראדון ולבדוק האם הריכוז באוויר נמוך מ- 500 בקרל למ"ר מעוקב. מחקרים הוכיחו שחשיפה ממושכת לריכוז גבוה של גז ראדון מהווה סיכון בריאותי העלול לגרום למחלת סרטן הריאות ולמחלות נוספות. לכן, חשוב להבטיח כי אנו חיים בסביבה בטוחה וכך ניתן להימנע מנשימה של אוויר עם ריכוז גבוה של גז ראדון הגורם לנזק בלתי הפיך לתאי הרקמות בגוף.

חברתנו מתמחה בביצוע של מדידת גז ראדון ויש ברשותה מכשירים וגלאים איכותיים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. בדיקת ריכוז גז ראדון במבנים מורכבת משתי בדיקות עיקריות- בדיקה קצרת טווח ובדיקה ארוכת טווח. הבדיקה הקצרה מאפשרת לגלות את הערך המקסימאלי של ריכוז הגז במבנה בעוד הבדיקה הארוכה מספקת תוצאה וערכים מדויקים לריכוז הגז במבנה. הבדיקה מתבצעת באמצעות גלאים חדשים באישור המשרד להגנת הסביבה אשר עוברים כיול במעבדות החברה. הבדיקה נערכת לפי התקן הישראלי 4157 על ידי בודקי קרינה של החברה המוסמכים על ידי המשרד להגנת הסביבה. בסיום הבדיקה הנערכת על ידי מהנדסים מנוסים ומוסמכים מקבל הלקוח ייעוץ, דוח מפורט ומסמך עם פתרונות, במידת הצורך, להורדת ריכוז הגז במבנה.

ישנם אזורים בארץ בהם ידוע כי ריכוז גז הראדון גבוה ולכן חשוב לבצע את הבדיקות ולהימנע מחשיפה ממושכת לגז המסוכן לבריאות האדם. את הבדיקה רשאי לבצע רק מודד בעל היתר מדידה מהממונה על הקרינה המייננת במשרד להגנת הסביבה (תקנה 8 לתקנות הרוקחים). חברתנו מציעה צוות מקצועי, מוסמך ומנוסה ופועלת במשותף ונמצאת בקשר הדוק עם מומחים בינלאומיים בתחום הקרינה ומדידות גז ראדון ועם מומחי המשרד להגנת הסביבה.
אנו חשופים לקרינה מכל עבר ואחת הסכנות נובעת מחשיפה ממושכת לגז ראדון. למעלה מ- 50% מהקרינה הסביבתית לה אנו חשופים נובעת מגז ראדון ומכאן החשיבות הגבוהה לבצע מדידות מקצועיות על ידי חברת "לייף סייבר".
צוות החברה מבצע מדידה מקצועית ובגילוי ריכוז הגבוה מ- 700 בקרל נדרש טיפול מקצועי להורדת רמת הריכוז של הגז באוויר. "לייף סייבר" מספקת דוח מפורט לכל לקוח עם תוצאות הבדיקה והמלצות על פתרונות להפחתת ריכוז הגז במבנה.