אנו מבצעים את כל סוגי הבדיקות. הבדיקה תתבצע רק על ידי בודק בעל רישיון חשמל מתאים לגודל חיבור המתקן.
בסיום הבדיקה יונפק דוח בדיקת חשמל מקיף המכיל את כל ממצאי בדיקת החשמל והדרכים לטיפול בליקויים במידה וקיימים.

החברה מבצעת מגוון רחב של בדיקות חשמל: בדיקות טרם אכלוס, לצורך אישור חברת חשמל, בדיקות תקופתיות ובדיקות תרמו גרפיות. אנו מספקים שרותי יעוץ, תכנון ופתרונות לתחומי החשמל במבנים הכוללים: תקשורת, מנ"מ, תאורה, פיקוח על הקמת תשתיות, ייעול לשיפור איכות מערכות החשמל, ליווי צרכני מתח גבוה ומערכות חלוקת חשמל.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים

קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פי תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.
קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל ע"י הרשות הארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים, ע"י משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד, ע"י חברות הביטוח כתנאי לביטוח.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק

בדיקת חשמל לפני הפעלה ראשונה של מיתקן במידה וחיבור החשמל הוא עקיף
עמידה בבדיקה זו הינה תנאי הכרחי לחיבור המתקן לחשמל. בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פי תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.

בדיקת חשמל לאחר "שינוי יסודי" במיתקן

"שינוי יסודי" במיתקן (לוחות משנה): החלפת לוח חשמל או הגדלת מפסק ראשי ו/או שינוי שיטת הגנה בפני חישמול ו/או שינוי חתך מולכים ומבטחים על מעגלי יציאה, שינוי ייעוד המתקן וכו'.
במקרה ומדובר בלוח ראשי יש צורך בבדיקה של חח"י.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות

 • בהתאם לדרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה לצורך רישום עסקים
 • בהתאם לדרישות הביטוח

על פי התקנות:

 • הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול- במקרה שלא קיימת במיתקן הארקת יסוד או במקרה סכנה של איכול מוגבר של אלקטרודת הארקה, שילוט נקודות יציאה בחירום, אחת לחמש שנים.
 • מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומותאחת לשנה לפחות.
 • התקנת גנרטורים למתך נמוך (באישור חח"י)- אחת לחמש שנים לפחות.
 • התקנות מערכות אל-פסק סטטיותאחת לחמש שנים לפחות.
 • מתקני חשמל בבריכהאחת לשש שנים לפחות.

נותנים שירותי בדיקות חשמל תקופתיות/לפני הפעלה ראשונית

 • בדיקות חשמל לבניין ציבורי רב קומות, בנייני משרדים. לפני חיבור חח"י
 • בדיקת חשמל לבתי ספר, גני ילדים.
 • בדיקות חשמל תאורת רחובות, שלטי חוצות.
 • בדיקות חשמל לאתרים רפואיים כגון: בתי חולים, מרפאות.
 • בדיקות חשמל לאתרים חקלאיים כגון: רפתות, לולים.
 • בדיקת חשמל למתקנים ציבוריים כגון: קניונים, מסעדות.
 • בדיקות תקינות לוחות חשמל לפי דרישות כיבוי אש תקן NFPA20.

בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל, תשתית החשמל לצרכנים

ערך וטיב התנגדות לולאת התקלה (רמת הארקה) הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק, מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק, ותשמש כמגן עבור המשתמש במקרה הצורך. הבדיקה מתבצעת על ידי חשמלאי בודק בעזרת מכשיר "לופ- טסטר ."

בבדיקה זו בודקים את התנגדות המוליכים בין פס הארקות בלוח המזין לנקודה הרחוקה בשקע, צרכן או מערכת הגנה. בדיקה זו חובתה להתבצע עם מכשיר ייעודי, מד רציפות.

בדיקת רמת הבידוד המוליכים במיתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל בזמן הבדיקה. בדיקה זו מתבצעת בעזרת מכשיר בשיטת גשר וויסטון למדידת בידוד.

מדידת הזרם הנצרך בפועל במיתקן החשמל ואיזון הפאזות.

בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו, ניקוי וחיזוק ברגים. בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל.

ע”י חברת החשמל בחשבונות החשמל המופעים במידה ויש הפרשי צריכה בין הראקטיבי לאקטיבי.