על החברה

לייף סייבר מובילה את תחום הייעוץ למפגעי איכות הסביבה. אנו מתמחים במתן פתרונות לקרינה אלקטרומגנטית בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה וחוק הקרינה הבלתי מייננת. ליווי פרויקטים בתחום בנייה ירוקה, פעילות רחבה מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, בדיקות קרינה במוסדות חינוך ומבני ציבור, הוצאת היתרי הקמה והפעלה של מקורות קרינה בלתי מייננת, טיפול בבעיות EMC/EMF ותאימות אלקטרומגנטית, בדיקות חשמל, בדיקות גז ראדון וכו'
חברת לייף סייבר הינה בעלת מערכת ניהול איכות של מכון התקנים, עומדת בתקן ISO9001, ISO14001 וספקית של משרד הביטחון.

מדיניות החברה

חברת לייף סייבר, דוגלת במדיניות של שיפור איכות העבודה והטמעת תהליכי עבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות והגנת הסביבה ,ISO14001:2015 ISO9001:2015.
לייף סייבר נרתמת להגנה על הסביבה ושיפור מתמיד בתחומי אלו בכלל פעילותה.
להלן הכללים אשר חברתנו מחויבת לעמוד בהם:

 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים וקבלני המשנה, שמירת החוקים והתקנות של המשרד להגנת הסביבה והחוקים הישימים להם.
 • ביצוע בדיקות בצורה אופטימלית ואמינה תוך כדי מתן שירות יעיל ואיכותי.
 • אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד.
 • תיאום מלא לדרישות הלקוח לפי מפרט מכירה ולשביעות רצונו בקבלת המוצר הסופי.
 • בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים המפותחים בחברה.
 • הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת האיכות המשולבת, התאמתה ויעילותה.
 • הבטחת זמינות ומשאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי.
 • שיפור מתמיד בכלל מערכות החברה והפיתוח של המוצרים.
 • לפעול בשיתוף עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה ובמיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.
 • לפתח שירותים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה כתוצאה מפעילות החברה.
 • לפעול להגברת המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה.
'

התמחויות החברה

 • ייעוץ והמלצות לסביבה בטוחה מקרינה
 • הכנת סימולציה/חיזוי הנדסית
 • תכנון מפרטים הנדסיים להורדת רמות הקרינה לרמה המומלצת
 • הוצעת היתרי הקמה והפעלה של מקור קרינה למתקני חשמל
 • הוצאת התירי קרינה לקבלת טופס 4
 • תעודות ואישורי תקינות המבנה לדיירים
 • בדיקות גז ראדון
 • בדיקות רעש ואקוסטיקה
 • בדיקות קרינה ממקורות חשמל, שנאים לוחות חשמל, קווי מתח וכו' בתחום ELF
 • בדיקות קרינה ממקורות סלולר, רדיו, WIFI בתחום RF
 • ניטור קרינה מתמשך והוצאת דו"ח נתונים
 • הנדסת תאימות אלקטרומגנטית טיפול בבעיות
 • בדיקות חשמל תקופתיות ובדיקות טרם אכלוס מבנה
 • בדיקות תרמו-גרפיות בעזרת ציוד מתקדם
 • בדיקות מתקני חשמל בהתאם וגודל חיבור המתקן
 • קורס לבודקי קרינה מוסמכים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה
 • ימי עיון והכשרות
 • הכנת דוחות לצורכי הערכת שווי נכס ושמאות
 • ליווי פרויקטים, ייעוץ ותכנון EMC/EMF
 • תכנון כלובי פארדיי